Hur bra är partiernas politik för barn 0-6 år?

Barnbarometern utgår från vad modern forskning säger om barns omsorgsbehov och vad de behöver för att kunna utveckla en god psykisk hälsa. Forskning om bland annat anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi visar att många barn behöver mer tid med sina föräldrar än vad familjepolitiken medger, när den pressar föräldrar att lämna sina barn till förskola från cirka ett års ålder. Därför måste föräldrar få större möjligheter att ge sina barn den tid de behöver.

Fem frågor bedömdes hos de åtta riksdagspartierna, samt tre partier som vill in i riksdagen och har förslag som kan påverka föräldrars möjligheter positivt eller negativt: Medborgerlig Samling, Kristna Värdepartiet och Feministiskt Initiativ. Bedömningen gjordes i juni 2017 och kommer att uppdateras under valrörelsen 2018.

Partierna fick pluspoäng för förslag som ökar föräldrars möjligheter att ge sina barn den tid de behöver, minuspoäng för förslag som minskar deras möjligheter. Noll poäng betyder ingen förändring jämfört med dagens familjepolitik.

Fråga 1: Föräldrapenningens längd?
(korta = -1p, oförändrad = 0p)
S vill korta föräldrapenningen (-1p).

Fråga 2: Kvotering av föräldrapenningen?
(helt 50/50 = -2p, mer än i dag = -1p, oförändrad = 0p, mindre = +1p, ingen = +2p)
S, V och FI vill ha 50/50 (-2p), MP tredelad föräldrapenning (-1p). KD, SD, MED och KV vill ta bort kvoteringen (+2p).

Fråga 3a: Utbud av barnomsorgsformer?
(färre än i dag = -1p, oförändrat = 0p, fler = +1p, fritt = +2p)
S vill ta bort dagbarnvårdare och enbart ha förskola, liksom FI (-1p). KD, SD, MED och KV vill låta föräldrar välja barnomsorg fritt (+2p).

Fråga 3b: Likvärdig subvention av nya barnomsorgsalternativ, inkl hemma?
(50% = +1p, 75% = +2p, 100% = +3p)
KD vill ge ca 7 000 kr/mån och SD 6 000 kr/mån (+1p). KV vill ge samma som förskolan får, ca 10 000 kr/mån (+3p). MED har inget konkret förslag för sin valfrihet ännu (0p).

Fråga 3c: Likvärdig subvention i tid av nya barnomsorgsalternativ?
(50% = +1p, 75% = +2p, 100% = +3p)
KD:s och SD:s förslag gäller tills barnet fyllt 3 år (+1p), KV:s lika länge som subvention av förskolan (+3p). MED har inget konkret förslag för sin valfrihet ännu (0p).

Fråga 4: Möjlighet till sambeskattning för föräldrar?
(nej = 0p, ja = +1p)
SD, MED och KV vill erbjuda det (+1p).

Fråga 5. Möjlighet för föräldrar att dela på intjänade pensionspoäng?
(nej = 0p, ja = +1p)
SD, MED och KV vill erbjuda det (+1p).

Slutresultat:
+12p Kristna Värdepartiet
+8p Sverigedemokraterna
+6p Kristdemokraterna & Medborgerlig Samling
0p Liberalerna & Centerpartiet & Moderaterna
-1p Miljöpartiet
-2p Vänsterpartiet
-3p Feministiskt Initiativ
-4p Socialdemokraterna

Vill du få partierna att bli bättre för barn 0-6 år? Skriv på vår namninsamling inför valet!