Forskningsförnekarna

Vi som försöker få ökad valfrihet i familjepolitiken stöter ofta på ett hårdnackat motstånd från inte bara ansvariga politiker, utan också från forskare, organisationer och myndigheter som helt eller delvis finansieras med offentliga medel. Upprepade gånger har vi gått i debatt med dem för att få dem att ta in modern forskning om barns omsorgsbehov och hur dåligt familjepolitiken svarar mot dessa behov. Vi har också visat på hur bristerna kan vara en bidragande orsak till den ständigt ökande psykiska ohälsan bland unga.

Det är anmärkningsvärt att vissa så totalt förnekar den forskning som finns och det är förvånande att det är samma namn som återkommer hela tiden. Personer som av någon anledning vägrar ta till sig denna väletablerade kunskap om vad barn behöver för att må bra. Därigenom hindrar de att föräldrar får viktig information som underlättar för dem att fatta beslut om hur barnen ska tillbringa sina första betydelsefulla år i livet. Beslut som är beroende av en modern och flexibel familjepolitik, som utgår från att barn är olika och låter föräldrar själva få välja vilken barnomsorg som passar deras barns behov.

Den typiska responsen från forskningsförnekarna uppvisar flera klassiska metoder för att tysta opinion, bland annat så kallad cherry picking, förtal och stämpling. Se utförligare beskrivning i vår debattartikel i Svenska Dagbladet 2017-01-07.

Eftersom forskningsförnekarna på grund av sin position har så stort inflytande, ser vi det som nödvändigt att publicera debattexempel med några av de vanligast förekommande namnen för att fler ska bli uppmärksamma på detta agerande:

Sven Bremberg, barnläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet, verksam vid Folkhälsomyndigheten
Debattexempel 1, 2, 3, 4, 5, 6

Agnes Wold, överläkare och professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Debattexempel 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet
Debattexempel 1, 2, 3

Ingegerd Tallberg Broman, forskare i pedagogik vid Malmö högskola
Debattexempel 1, 2

Sven Persson, professor i pedagogik och forskare vid Malmö högskola
Debattexempel 1

Martin Forster, psykolog och doktor i psykologi, forskar och undervisar vid Karolinska Institutet
Debattexempel 1