Tack för allt stöd!

2018-09-07: Vår namninsamling är nu slut, som vi drog igång för två år sedan för att få en mer barnvänlig familjepolitik. Utöver att samla in namn för en förändring, har vi tydliggjort hur dagens familjepolitik ser ut när man värderar den utifrån forskning om vad små barn behöver – i stället för vad staten behöver. Vi tog med alla riksdagspartier och bedömde deras familjepolitik utifrån dessa kriterier, samt några partier som ville in i riksdagen som jämförelse.

Samtidigt har vi skrivit mängder av debattartiklar som publicerats i många olika media. Och i somras blev vi inbjudna att föreläsa under politikerveckan i Almedalen och berätta om Power to Parents 2018. Evenemanget väckte stort intresse och där många evenemang bara får 100-200 visningar så fick vårt över 5 000. Allt detta har bidragit till att sätta fokus på familjepolitiken och så här i slutspurten inför valet noterar vi glädjande att många politiker äntligen pratar om familjepolitiska frågor. Det har varit ett väldigt hårt arbete för att nå dit. Familjepolitiken och de små barnen var tidigare en icke-fråga.

Som en sista knuff på politikerna innan valet 2018 har vi nu överlämnat namninsamlingen till samtliga partiledare för riksdagspartierna, där 3 577 personer har skrivit under på våra krav:

“Till Sveriges politiker

Vi vill att alla barn ska få en trygg grund att stå på i livet, genom en omsorg som tar hänsyn till att barn är olika. (FN:s barnkonvention artikel 3: ”sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd”)

Då måste föräldrar få större möjligheter att kunna välja den omsorgsform som passar deras barns behov och rustar dem bäst för livet.

Därför kräver vi ökad valfrihet i familjepolitiken med många olika barnomsorgsalternativ som subventioneras likvärdigt, till exempel förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), omsorg i hemmet och flerfamiljssystem.”

Stort tack till alla er som har stöttat oss och bidragit till att ge barn 0-6 år en röst i valet 2018!