Om Power to Parents 2018

Målet för Power to Parents namninsamling är att få riksdagspartierna att presentera en familjepolitik med ökad valfrihet inför valet 2018. Något som i dagsläget är på väg att helt försvinna (se ”Varför behövs namninsamlingen?”).

Därför kommer vi att granska partiernas familjepolitik och trycka på dem genom att väcka debatt och samla namnunderskrifter ända fram till valdagen söndagen den 9 september 2018.

Vi som startat namninsamlingen är två debattörer som på var sitt håll drivit på för ökad valfrihet i familjepolitiken: Madeleine Lidman från Hemmaföräldrars nätverk och Susanne Nyman Furugård från Hållbar familjepolitik NU. Vi och våra nätverk är precis som Power to Parents 2018 helt obundna partipolitiskt. Genom att samla våra krafter och många fler kring denna namninsamling vill vi öka möjligheterna att påverka politikerna.