Varning för smutskastning från förskolechef

Många missar att förskolans villkor och förutsättningar hänger ihop med familjepolitikens villkor i det stora hela. Ska förskolan få bättre villkor måste alltså hela familjepolitiken ses över och lyftas upp till diskussion. Därför blev vi så glada när vi fick veta att en förskolechef hade delat vår namninsamling Power to Parents 2018 med alla föräldrar som hade barn i någon av de tre förskolor som chefen styrde över. Vårt syfte är ju att både förskolan och andra former av barnomsorg ska få bättre förutsättningar att ge barn den omsorg de behöver.

Men glädjen förbyttes snabbt i besvikelse. Det visade sig snart att förskolechefen hade gjort ett nytt utskick och bett om ursäkt för sin delning efter klagomål från en förälder, som hävdat att Power to Parents 2018 stöder två partier som föräldern kallar ”rasister” (Sverigedemokraterna) respektive ”homofober” (Kristna Värdepartiet). En anklagelse som föräldern och förskolechefen grundar på vår ranking i Barnbarometern, där partiernas familjepolitik värderas utifrån modern forskning om barns omsorgsbehov.

Självklart finns det inte någon som helst grund för det påståendet. Vi är tydliga med att vi bedömer utvalda sakfrågor i familjepolitiken hos partierna. Vi redovisar också vår utgångspunkt i forskning samt hur poängsättningen gått till. Ändå skriver förskolechefen och den klagande föräldern (kursiv text) så här:

Det här är mycket tråkigt – och allvarligt. När förskolechefen köper denna ogrundade anklagelse och skriver till alla föräldrar att vi inte är partipolitiskt obundna som vi anger på vår hemsida, innebär det inte bara att hon sprider bilden av oss som partiska utan också som ”rasister” och ”homofober”. Det hela är ren och skär lögn, men tyvärr ett vanligt sätt i dag att försöka tysta människor som vågar ifrågasätta politiskt känsliga frågor – vilket familjepolitiken är. Det förvånar oss dock att utsättas för sådan smutskastning från en förskolechef som väl borde ha barnens omsorgsbehov som utgångspunkt, precis som vi.

Vi har mejlat förskolechefen flera gånger och bett om en kommentar, men inte fått något svar. Därför ser vi det som nödvändigt att berätta om det inträffade offentligt så att de som sympatiserar med vår fråga vet vad vi står för och kan se igenom eventuella liknande försök att tysta dem eller oss.

Om någon inte gillar ett parti som har en bra familjepolitik utan ett som har en dålig enligt Barnbarometern, så vore det väl utmärkt om personen – i stället för att smutskasta oss – försökte påverka ”sitt” parti att förbättra familjepolitiken. Vilket är precis vad vår namninsamling går ut på.

Till sist är det ändå intressant att notera att försöken att tysta oss nu har blivit grövre, från att motståndarna tidigare använt stämplar som exempelvis ”hemmafrulobby” och ”jämställdhetsmotståndare”. Det tolkar vi som att motståndarna börjar känna sig alltmer trängda av våra sakargument och att vi därmed haft viss framgång.

Madeleine Lidman
Susanne Nyman Furugård