Win-win för alla

Vårt krav om ökad valfrihet i familjepolitiken skulle ge bättre förutsättningar för…

…barnen att utveckla en trygg anknytning och en god självkänsla, vilket minskar risken för psykisk ohälsa senare i livet.

…föräldrarna att ge sina barn den tid de behöver, vilket minskar känslan av otillräcklighet och stress som allt oftare leder till sjukskrivning.

…förskolan att få en bättre arbetsmiljö för både barn och personal, så att den klarar sitt uppdrag.

…skolan att få större arbetsro, vilket gör att lärare och elever kan fokusera mer på undervisningen och förbättra studieresultaten.

…samhället att minska kostnaderna för ohälsa och få mer välmående barn, unga, föräldrar och förskole/skolpersonal.