Hur bra är partiernas politik för barn 0-6 år?

OBS! Endast giltig t o m 2018-09-09.

Barnbarometern utgår från vad modern forskning säger om barns omsorgsbehov och vad de behöver för att kunna utveckla en god psykisk hälsa. Forskning om bland annat anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi visar att små barn behöver mer tid med sina föräldrar än vad familjepolitiken medger, när den pressar föräldrar att lämna sina barn till förskola från cirka ett års ålder. Därför måste föräldrar få större möjligheter att ge sina barn den tid de behöver.

Sex frågor bedömdes hos de åtta riksdagspartierna, samt fyra partier som vill in i riksdagen och har förslag som kan påverka föräldrars möjligheter positivt eller negativt: Medborgerlig Samling, Feministiskt Initiativ, Enhet och Kristna Värdepartiet.

Partierna fick pluspoäng för förslag som ökar föräldrars möjligheter att ge sina barn den tid de behöver, minuspoäng för förslag som minskar deras möjligheter. Noll poäng betyder ingen förändring jämfört med dagens familjepolitik.

Fråga 1: Föräldrapenningens längd?
(kortare = -1 p, oförändrad = 0 p)
S vill förkorta föräldrapenningen med tre månader och L med två-fyra månader (-1 p).

Fråga 2: Kvotering av föräldrapenningen?
(helt 50/50 = -2 p, mer än i dag = -1 p, oförändrad = 0 p, mindre = +1 p, ingen = +2 p)
S, V och F! vill ha 50/50 (-2 p), MP tredelad föräldrapenning (-1 p). KD, SD, MED, E och KV vill ta bort kvoteringen (+2 p).

Fråga 3: Obligatorisk förskola?
(ja = -1 p, nej = 0 p)
L, C, KD och M vill ha obligatorisk förskola för nyanländas barn från tre års ålder, medan SD vill ha samma sak för barn till utrikesfödda i utanförskapsområden (-0,5 p). Se även längre motivering längst ned vid *.

Fråga 4a: Utbud av subventionerade barnomsorgsformer (i dag förskola & familjedaghem)?
(färre än i dag = -1 p, oförändrat = 0 p, fler = +1 p, fritt = +2 p)
KD, SD och KV vill låta föräldrar välja barnomsorg fritt, inklusive hemmaomsorg (+2 p). Enhet vill ge alla en basinkomst, “medborgarandel”, som ska ge “föräldrar ökad frihet att bestämma när deras barn ska börja förskolan”, men eftersom den även ges till förskoleföräldrar innebär det ingen förändring.

Fråga 4b: Likvärdig subvention av nya barnomsorgsalternativ, inkl hemma?
(50% = +1 p, 75% = +2 p, 100% = +3 p)
KD och SD vill ge 6 000 kr/mån (+1 p). KV vill ge samma som förskolan får, ca 10 000 kr/mån (+3 p).

Fråga 4c: Likvärdig subvention i tid av nya barnomsorgsalternativ?
(50% = +1 p, 75% = +2 p, 100% = +3 p)
KD:s och SD:s förslag gäller tills barnet fyllt 3 år (+1 p), KV:s lika länge som subvention av förskolan (+3 p).

Fråga 5: Möjlighet till sambeskattning för föräldrar?
(nej = 0 p, ja = +1 p)
MED och KV vill erbjuda frivillig sambeskattning; SD föreslår “frivillig inkomstdelning mellan makar”. (+1 p).

Fråga 6. Möjlighet för föräldrar att dela på intjänade pensionspoäng?
(nej = 0 p, ja = +1 p)
SD, MED och KV vill erbjuda det (+1 p).

Slutresultat:
+12 p Kristna Värdepartiet
+7,5 p Sverigedemokraterna
+5,5 p Kristdemokraterna
+4 p Medborgerlig Samling
+2 p Enhet

-0,5 p Centerpartiet & Moderaterna
-1 p Miljöpartiet

-2 p Liberalerna, Vänsterpartiet & Feministiskt Initiativ
-3 p Socialdemokraterna

Fotnoter till Barnbarometern

Utöver partiernas ställningstaganden i ovanstående frågor vill vi även uppmärksamma läsaren på fler viljeyttringar från dem som kan komma att förbättra eller försämra familjepolitiken för barn 0-6 år.


Medborgerlig Samling:

 • skrev 2017 på sin hemsida att föräldrar ”ska själva få välja den omvårdnad och barnomsorg som passar deras barn och familj bäst”, men har tagit bort formuleringen 2018. Partiledaren Ilan Sadé uppger till oss att den ambitionen fortfarande gäller i det interna arbete som pågår för att ta fram ett sakpolitiskt program med konkreta förslag, vilket beräknas vara klart 2019.
 • föreslår slopande av maxtaxan, vilket skulle göra att föräldrar fick betala mer för förskolan och subventionen blev mindre = minskar dagens orättvisa fördelning av skattepengar på olika barnomsorgsformer. Samtidigt föreslår de sänkt skatt vilket skulle ge föräldrar ökad valfrihet.


Socialdemokraterna:

 • vill minska antalet dagar i föräldrapenningen som kan sparas tills efter att barnet fyllt två år.
 • vill införa allmän förskola från två år (i dag tre år) = steg mot obligatorisk.
 • ville 2014 ta bort barnomsorgspengen som finansierar pedagogisk omsorg (familjedaghem) och enbart ha förskola, men uppger till oss att de har lagt frågan på is: ”Socialdemokraterna driver i nuläget inte frågan om att helt göra om systemet med barnomsorgspeng, men när barnomsorgspengen infördes varnade vi för att den tar resurser från kommunala och fristående förskolor samt fritidshem och omfördelar resurser till barnomsorgsverksamhet som har lägre kvalitetskrav på sig och sämre insyn från det offentliga än vad de kommunala och enskilda förskolorna har.”


Vänsterpartiet:

 • vill utöka allmän förskola från tre år till 30 timmar/vecka (i dag 15 h/v) = steg mot obligatorisk.


Liberalerna:

 • vill minska antalet dagar som kan sparas efter barnet fyllt två år.
 • vill utöka allmän förskola från tre år till 30 timmar/vecka (i dag 15 h/v) = steg mot obligatorisk.
 • kvinnoförbundet och ungdomsförbundet vill kvotera föräldrapenningen 50/50.


Centerpartiet:

 • har en ”långsiktig målsättning” om fler barn i förskolan (i dag 93 % 2-5 år) och fler timmar för barn till arbetslösa och föräldralediga (i dag 15 h/v) = steg mot obligatorisk.
 • vill ha jämställdhetsbonus för föräldrapenningen samt VAB = ekonomisk diskriminering av föräldrar som inte vill/kan dela 50/50.
 • kvinnoförbundet uppgav i Almedalen 2017 att de vill kvotera föräldrapenningen 50/50 och förbjuda föräldrar ta ut obetalda dagar för att få föräldrapenningen att räcka längre.


Moderaterna:

 • vill utöka allmän förskola från tre år till 30 timmar/vecka (i dag 15 h/v) = steg mot obligatorisk.
 • kvinnoförbundet föreslog 2016 kvotering av föräldrapenningen 50/50 och upprepade kravet i Almedalen 2017.
 • föreslog 2015 att jämställdhetsbonus för föräldrapenningen även ska gälla VAB = ekonomisk diskriminering av föräldrar som inte vill/kan dela 50/50.
 • föreslog 2015 att allmän förskola skulle införas från två år (i dag tre år) = steg mot obligatorisk.


Feministiskt Initiativ:

 • vill göra förskolan avgiftsfri och ge ”obegränsad rätt till närvaro för alla barn”, vilket innebär fler timmar för barn till arbetslösa och föräldralediga (i dag 15 h/v) = steg mot obligatorisk.

* Obligatorisk förskola är en ny fråga i årets Barnbarometer. Den har blivit aktuell i och med att Alliansen och Sverigedemokraterna vill införa detta för barn till nyanlända respektive barn till utrikesfödda i utanförskapsområden. Professor Ulla Waldenström har kritiserat förslaget på SvD Debatt (8/6) och betecknat det som ett ”tvång som ingriper i föräldrars beslutanderätt […] utan övertygande belägg om fördelarna”. Vi bedömer det också som negativt eftersom det bortser från barnens behov och att de är olika. Många barn mår inte bra i förskolegrupper utan behöver en annan omsorg i lugnare miljö, till exempel många av de barn som är introverta (33-50 %) och/eller högkänsliga (15-20 %). Att tvinga in dem i förskolan riskerar dessutom att förvärra den redan dåliga arbetsmiljön som Förskoleupproret har vittnat om i kampanjen #pressatläge och skulle därmed drabba alla barn. Det första som tar stryk i en stor barngrupp är språkutvecklingen, vilket helt motverkar syftet med förslaget. Ett bättre alternativ vore att satsa mer på öppna förskolan där barnen tillsammans med föräldrarna kan få lära sig svenska språket och hur det svenska samhället fungerar i mötet med andra föräldrar och barn.

Ett annat problem med förslaget är att det kan komma att utnyttjas av dem som vill införa obligatorisk förskola för alla barn, antingen genom successiv utvidgning till fler grupper eller rakt av för samtliga med motiveringen ”vi ska inte ställa grupp mot grupp”. Flera socialdemokratiska kommunalråd samt SSU har redan sagt sig vilja införa obligatorisk förskola för alla barn från tre års ålder. Även Liberalernas förre partiledare Bengt Westerberg lobbar för detta.

Vill du få partierna att bli bättre för barn 0-6 år? Skriv på vår namninsamling inför valet!